TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.426
  • Tổng lượt truy cập: 7.405.351

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản
Đề án đổi mới phương thức hoạt động

Đề án đổi mới phương thức hoạt động

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc đánh giá chất lượng. Một số cán bộ, công chức năng lực còn hạn chế, thiếu tâm huyết; hiện tượng công chức, viên chức vi phạm thời gian, kỉ luật lao động, vi phạm pháp luật còn xảy ra, sách nhiễu, gây phiền hà làm mất niềm tin của nhân dân vào doanh nghiệp.

Đăng lúc: 13-09-2014 01:58:53 PM | Đã xem: 4539 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: XIV : Kinh tế Địa phương MPED
4 Chuyên đề Giao tiếp

4 Chuyên đề Giao tiếp

5 Điều xây dựng gia đình công chức, giáo viên, chuyên viên tư vấn : sẽ tạo phong cách “ Người đô thị”.

Đăng lúc: 13-09-2014 01:41:34 PM | Đã xem: 3561 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: XIV : Kinh tế Địa phương MPED
Kỹ năng nghề Tư vấn Giáo dục

Kỹ năng nghề Tư vấn Giáo dục

Xây dựng mối quan hệ với doanh nghiệp và các tổ chức thông qua chất lượng, hiệu quả, thương hiệu của trường qua quá trình hoạt động; Quảng bá, tư vấn, đào tạo và thu hút nguồn lực theo hướng đa dạng và xã hội hóa;

Đăng lúc: 13-09-2014 12:37:27 PM | Đã xem: 3655 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: XIV : Kinh tế Địa phương MPED
Kỹ năng làm việc theo nhóm

Kỹ năng làm việc theo nhóm

Năng lực làm việc Nhóm , năng lực hoạt động thực tiễn & giải quyết các vấn đề của Nhóm: Tổ Công Đoàn, Tổ Công tác Chi đoàn, Chi hội, Trưởng thôn, Khu phố, Chi bộ , Tổ Liên gia, Liên đoàn CB Khu phố Ấp, Phòng, Ban…..

Đăng lúc: 13-09-2014 11:32:24 AM | Đã xem: 1883 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: XIV : Kinh tế Địa phương MPED
Kỹ năng giao tiếp ứng xử

Kỹ năng giao tiếp ứng xử

Nghệ thuật lắng nghe Kỹ năng lắng nghe chủ động Các phương pháp lắng nghe hiệu quả Các thói quen xấu trong lắng nghe & cách khắc phục

Đăng lúc: 13-09-2014 10:44:39 AM | Đã xem: 1819 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: XIV : Kinh tế Địa phương MPED
Xây dựng Thương hiệu Thành phố - Phát triển kinh tế Địa Phương

Xây dựng Thương hiệu Thành phố - Phát triển kinh tế Địa Phương

Thương hiệu địa phương, thành phố là những hình ảnh, slogan, dáng thế thân thiết – địa vị của một vùng đất. Những chuyện gì được kể về thành phố của bạn? Thành phố của bạn được kể ở đâu?

Đăng lúc: 13-09-2014 10:06:54 AM | Đã xem: 1610 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: XIV : Kinh tế Địa phương MPED
3 Bước lập Kế hoạch xây dựng "City Brand"

3 Bước lập Kế hoạch xây dựng "City Brand"

Phát triển Kinh tế Địa phương là tiêu chí của Chương trình xây dựng "Thương hiệu Thành phố "

Đăng lúc: 13-09-2014 09:40:07 AM | Đã xem: 1690 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: XIV : Kinh tế Địa phương MPED