TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.420
  • Tổng lượt truy cập: 5.537.490

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

CÁC THAO TÁC ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN TRONG WORD 2007

Đăng lúc: Chủ nhật - 02/12/2012 13:09 - Người đăng bài viết: Cô Châu
I. ĐỊNH DẠNG CHỮ Định dạng chữ bao gồm các định dạng sau: Định dạng Font chữ Định dạng cỡ chữ Định dạng kiểu chữ Định dạng màu chữ Định dạn màu nền của chữ
1. Định dạng Font chữ: 
Để định dạng Font chữ ta thực hiện các bước sau:
Bước 1: Chọn chữ hoặc khối các chữ cần định dạng
Bước 2: Nháy mũi tên bên cạnh nút lệnh Font trong thẻ Home
Bước 3: Chọn tên 1 Font thích hợp
Minh họa định dạng chữ:

2. Định dạng cỡ chữ:
Bước 1: Chọn chữ hoặc khối các chữ cần định dạng
Bước 2: Nháy mũi tên bên cạnh nút lệnh Font Size trong thẻ Home
Bước 3: Chọn 1 số thích hợp
Minh họa định dạng cỡ chữ:

3. Định dạng kiểu chữ:
Bước 1: Chọn chữ hoặc khối các chữ cần định dạng
Bước 2: Nháy nút lệnh Font Style trong nhóm lệnh Font trong thẻ Home
Minh họa định dạng kiểu chữ:

4. Định dạng màu chữ:
Bước 1: Chọn chữ hoặc khối các chữ cần định dạng
Bước 2: Nháy mũi tên bên cạnh nút lệnh Font Color trong thẻ Home
Bước 3: Chọn 1 màu thích hợp
Minh họa định dạng màu chữ:

5. Định dạng màu nền của chữ:Bước 1: Chọn chữ hoặc khối các chữ cần định dạng
Bước 2: Nháy mũi tên bên cạnh nút lệnh Text Highlight Color trong thẻ Home
Bước 3: Chọn 1 màu thích hợp
Minh họa định dạng màu nền của chữ:

II. ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN
Định dạng đoạn văn bao gồm các định dạng sau:
Định dạng căn lề
Định dạng khoảng cách các đoạn
Định dạng màu nền cho đoạn văn
Định dạng đường viền cho đoạn văn
Định dạng khoảng cách thụt đầu dòng
Định dạng Bullets, Numbering và Mutilevel List
Ẩn hiện đánh dấu đoạn văn
Sắp xếp đoạn văn
1. Căn lề đoạn văn: 
Để căn lề cho đoạn văn ta thực hiện các bước sau:
Bước 1: Chọn 1 đoạn văn hoặc các đoạn văn cần căn lề
Bước 2: Nháy chọn 1 kiểu căn lề đoạn văn của nhóm lệnh Pararaph trong thẻ Home
Minh họa căn lề đoạn văn:

2. Định dạng khoảng cách các đoạn văn: 
Để định khoảng cách cho đoạn văn ta thực hiện các bước sau:
Bước 1: Chọn 1 đoạn văn hoặc các đoạn văn cần định khoảng cách (Giãn dòng)
Bước 2: Nháy vào mũi tên bên cạnh nút lệnh Line Spacing của nhóm lệnh Pararaph trong thẻ Home
Bước 3: Chọn 1 khoảng cách thích hợp
Minh họa định khoảng cách các đoạn văn:

3. Định dạng màu cho các đoạn văn: 
Để định màu cho các đoạn văn ta thực hiện các bước sau:
Bước 1: Chọn 1 đoạn văn hoặc các đoạn văn cần định màu
Bước 2: Nháy vào mũi tên bên cạnh nút lệnh Shading của nhóm lệnh Pararaph trong thẻ Home
Bước 3: Chọn 1 màu thích hợp
Minh họa định màu các đoạn văn:


4. Định dạng đường viền cho các đoạn văn: 
Để định đường viền cho các đoạn văn ta thực hiện các bước sau:
Bước 1: Chọn 1 đoạn văn hoặc các đoạn văn cần định đường viền
Bước 2: Nháy vào mũi tên bên cạnh nút lệnh Bottom Border của nhóm lệnh Pararaph trong thẻ Home
Bước 3: Chọn 1 mẫu thích hợp
Minh họa định đường viền các đoạn văn:

5. Định dạng khoảng cách thụt đầu dòng cho các đoạn văn: 
Để định khoảng cách thụt đầu dòng cho đoạn văn ta thực hiện các bước sau:
Bước 1: Chọn 1 đoạn văn hoặc các đoạn văn cần định khoảng cách thụt đầu dòng
Bước 2: Nháy vào nút lệnh Decrease Indent hoặc Increase Indent của nhóm lệnh Pararaph trong thẻ Home để giảm hoặc để tang độ thụt đầu dòng
Minh họa định khoảng cách thụt đầu dòng cho các đoạn văn:

Giảm độ thụt đầu dòng của đoạn văn

Tăng độ thụt đầu dòng của đoạn văn
6. Định dạng Bullets, Numbering và Mutilevel List cho đoạn văn: 
Để định dạng Bullets, Numbering và Mutilevel List cho đoạn văn ta thực hiện các bước sau:
Bước 1: Chọn 1 đoạn văn hoặc các đoạn văn
Bước 2: Nháy vào mũi tên bên cạnh nút lệnh Bullets hoặc Numbering hoặc Mutilevel List trong nhóm lệnh Pararaph trong thẻ Home
Bước 3: Chọn 1 kiểu thích hợp
Minh họa việc thêm Bullets, Numbering và Mutilevel List của đoạn văn:
Thêm Bullets:

Thêm Numbering:

Thêm Mutilevel List:


7. Ẩn hiện đánh dấu đoạn văn trong toàn văn bản: 
Để hiện đánh dấu đoạn văn (trong trường hợp đang ẩn) ta thực hiện như sau: Nhấn chuột vào nút lệnh trong nhóm lệnh Pararaph trong thẻ Home
Minh họa hiện đánh dấu đoạn văn:

Để ẩn đánh dấu đoạn văn (trong trường hợp đang hiện) ta thực hiện như sau: Nhấn chuột vào nút lệnh trong nhóm lệnh Pararaph trong thẻ Home
Minh họa ẩn đánh dấu đoạn văn:

8. Sắp xếp đoạn văn trong toàn văn bản: 
Để sắp xếp các đoạn văn ta thực hiện như sau: Nhấn vào nút lệnh trong nhóm lệnh Pararaph trong thẻ Home. Khi đó một cửa sổ Sort Text xuất hiện, trong cửa sổ này bạn chọn các kiểu sắp xếp xong rồi nhấn OK, bạn sẽ thấy kết quả ngay.
Từ khóa:

bao gồm

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 63 trong 15 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc