TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.419
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.813

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

K? ni?m ngày truy?n th?ng y d??c h?c c? truy?n và 56 n?m Ngày Th?y thu?c Vi?t Nam

Đăng lúc: Thứ ba - 27/05/2014 15:42 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
K? ni?m ngày truy?n th?ng y d??c h?c c? truy?n và 56 n?m Ngày Th?y thu?c Vi?t Nam

K? ni?m ngày truy?n th?ng y d??c h?c c? truy?n và 56 n?m Ngày Th?y thu?c Vi?t Nam


Cùng d? có các ?/c ??i di?n lãnh ??o UBND và Phòng Công th??ng huy?n ??c Th?, TS. M?c Qu?, Vi?n tr??ng Vi?n khoa h?c QL và QTKD và m?t s? doanh nghi?p tìm hi?u nhu c?u xã h?i hóa ??u t? kinh doanh th??ng m?i, tiêu th? s?n ph?m trên ??a bàn. Sau khi nghe báo cáo c?a lãnh ??o UBND các xã v? tình hình th?c hi?n xây d?ng nông thôn m?i, nh?ng ki?n ngh? ?? xu?t S? Công th??ng quan tâm giúp ??….


http://socongthuonght.gov.vn/ban-tin-cong-thuong-ha-tinh/so-1-2012/tin-tuc-su-kien


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc