TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.428
  • Tổng lượt truy cập: 7.405.378

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản
            DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỆ THỐNG TEAM – EDU COFFE
 

1/ Nguyễn Tống Khánh Châu
Email    : [email protected]
Tel        : 0917692038
Quản lý : Chịu trách nhiệm chung
 
 
2/Nguyễn Thị Ngọc Hậu
Email    : [email protected]
Tel        : 0908060799
Quản lý :
 
3/Nguyễn  Quang  Hùng
Email    : [email protected]
Tel        : 0976385309
Quản lý : Kinh doanh Internet
 
4/Đặng Tâm Thành
Email    :[email protected]
Tel        : 0939486768
Quản lý : Kinhdoanh internet
 
5 /Lê Huỳnh Nhật Phát
Email    : [email protected]  
Tel        : 0973528807
Quản lý : Điệnảnh
 
6/Nguyễn Thị Lệ Hằng
Email    : [email protected]
Tel        : 0909143449
Quản lý : 30 kỹnăngdoanhnhân
 
7/Trần Thanh Quan
Email    : [email protected]           
Tel        : 0982778464
Quản lý : 30 kỹnăngdoanhnhân
 
8/Trần Thị Lan Anh
Email    : [email protected]
Tel        : 0903338118
Quản lý : Văn hóa doanh nhân
 
9/Hà Thanh Thiên
Email    : [email protected]
Tel        : 0979892072
Quản lý : Xây dựng văn hóa doanh nhân
 
10/ Đoàn Việt
Email    : [email protected]
Quản lý : Tiếnganhsiêutốc
 
11/ Bùi  Minh Tùng
Email     : [email protected]
Tel         : 0947395906
Quản lý : Trangđiểm
 
12/ Dương Đăng Vĩnh Phúc
Email : duongđ[email protected]
Tel : 0126 755 6007
Quản lý :