TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.418
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.944

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Bài C?m Nh?n_g?i Th?y

Đăng lúc: Thứ năm - 29/11/2012 11:37
Th?c s? em khá b?t ng? vì s? thay ??i quá l?n sau ngày h?c th? hai. Em th?y có nhi?u bài h?c mà em c?n nh?, th?c hành và chia s? khi có c? duyên.
               Bài h?c th? nh?t, h?c cách t?o ngu?n c?m h?ng cho ng??i khác. Th?y khuyên r?ng nên ??t câu h?i sao cho ng??i ta chia s? ???c nhi?u nh?t ch? không ph?i làm ng??i ta ?au ??u, c?ng nh? dây ?àn, làm v?y là t? t?o nghi?p cho mình, t? làm m?t c? h?i ???c chia s? nhi?u h?n có th?. Em càng ngh? càng th?y sâu s?c. S?ng ?? t?o th? thách cho nh?ng ng??i xung quanh không khó, s?ng ?? ng??i ta không ?a mình không khó, nh?ng s?ng ?? t?o c?m h?ng cho m?i ng??i và làm cho m?i ng??i yêu quý, chia s? nhi?u th? h?n v?i mình thì th?c s? khó và r?t ?áng ?? làm.

              Bài h?c th? hai, ho?c nói cách khác là ?áp án cho câu h?i “T?i sao chuy?n ?ó l?i ??n v?i tôi vào th?i ?i?m này”. Nh?ng vi?c chúng ta ngh?, chúng ta làm ??u tác ??ng vào th? gi?i này và l? d? nhiên th? gi?i này s? h?i ?áp l?i. Ngh? ??n ?ây làm em liên t??ng ??n vi?c em ?ang ?ánh nh?ng ch? này c?ng ?ang tác ??ng vào th? gi?i này, và r?i chính vi?c làm này mà em s? nh?n m?t s? ph?n h?i (có th? ?ang t?o m?t cái duyên). Suy r?ng h?n, t? vi?c nh? ??n vi?c to, t? vi?c hít th?, ?i ??ng cho ??n suy ngh?, giao ti?p, làm vi?c v?i m?i ng??i, em c?ng ?ang t?o cho mình nh?ng c? h?i hay cái nghi?p cho mình. M?i chuy?n d??ng nh? d?n sáng t?, n?u nh? hôm nay, em g?p m?t ng??i ch? cho em m?t ?i?u gì ?ó, k?t qu? này có l? xu?t phát t? nh?ng vi?c làm trong quá kh?, th?m chí là âm ??c mà Th?y ?? c?p ??n, cái mà mình không th? t? t?o trong ki?p này c?a chính mình. Câu h?i ??t ra là, chúng ta nên s?ng th? nào ?? t?o ra ???c ph??c ??c, làm th? nào chúng ta m?i l??ng tr??c ???c vi?c hôm nay chúng ta làm s? ??a l?i nh?ng gì cho ngày mai.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc