TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

 • Phút online: 1.432
 • Tổng lượt truy cập: 7.405.699

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản
                           A/   SƠ YẾU LÝ LỊCH     

1.Họ và tên:_________________________________________________       

2. Số điện thoại:     -------                        Email:  _________________________                    

3..Ngày tháng năm sinh:     /     /      

4.Địa chỉ đang ở hiện tại:                       

5. Địa chỉ theo Hộ khẩu:                                                            

6. Lý lịch học tập: viết đầy đủ thông tin từ tiểu học – hiện tại, ghi rõ địa chỉ (thôn, xã, phường…), năm bắt đầu, năm kết thúc
 
Tên trường Địa chỉ Tháng/ Năm nhập học Tháng/Năm tốt nghiệp
(1)
 
     
(2)
 
     
(3)
 
     
(4)
 
     
(5)      
6. Lý lịch học tiếng nhật:
Tên trường học tiếng nhật Địa chỉ Ngày tháng năm bắt đầu học Ngày tháng năm kết thúc/dự kiến kết thúc Chứng chỉ đạt được
         
 
 
 
Có xin được xác nhận học tiếng nhật tối thiểu 160 giờ ở nơi hiện tại đang học tiếng nhật (khoanh tròn):            Có                               Không
 
7. Lý lịch thời gian làm việc, đi bộ đội…
Tên Công ty Địa chỉ Thời gian bắt đầu công việc (ngày/tháng/năm) Thời gian kết thúc công việc (ngày/tháng/năm)
(1)      
 
 
 
Có xin được xác nhận thời gian làm việc ở Công ty trên (khoanh tròn):   Có          Không
 
8. Lý do, Mục đích đến Nhật (viết tóm tắt khoảng 10 dòng lý do và mục đính đến Nhật học tập):
                            
                       
9. Thông tin gia đình: ghi chi tiết công việc/nghề nghiệp hiện tại các thành viên trong gia đình
Họ và tên Mối quan hệ Nghề nghiệp hiện tại Địa chỉ đang cư trú Điện thoại (Cung cấp số điện thoại bố, mẹ)
  Cha     Bố:
  Mẹ     Mẹ
         
         
         
 
 
Ngày………………. Tháng……………. Năm
 
                        Ký tên            


B/                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                        Độc lập – Tự lo – Hạnh phúc
                                                                                     ---o0o---

                                       
                                            PHIẾU BIÊN NHẬN YÊU CẦU VÀ THEO DỎI CỦA HỌC VIÊN

 

TÊN HỌC VIÊN:

Họ và tên:……………………………………………Giới tính:………………………………

Điện thoại:……………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:………/………../…………..                     Nơi sinh:……………………………….

CMND số:…………………….Ngày cấp:……/……/………Nơi cấp:……………..................

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Thường trú:…………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………….

Tên người bảo trợ:………………………………………DĐ:………………………………...

Thời gian nhập học:………………………….Dự kiến đi:…………………………………….


YÊU CẦU CỦA HỌC VIÊN:

-         Học viên lựa chọn chương trình…………Muốn nâng cao …………………………….

-         Trình độ học viên……………………………………………………………………….

-         Chuyên ngành đã được đào tạo:………………………………………………………...

-         Trường Nhật đăng ký:…………………………………………………………………..

-         Chuyên ngành yêu cầu sau khi qua Nhật đào tạo:……………………………………...

-         Sở thích làm việc yêu cầu vào công ty tại Nhật:………………………………………..

-         Sức khỏe:………………..Cân nặng:…………………Chiều cao:……………………..

-         Muốn làm việc thêm ngày bao nhiêu tiếng:…………………………………………….

-         Nguyện vọng:…………………………………………………………………………...
 


        TL. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM                            Phụ huynh và Học viên                                                                                                                              
                        Nhân viên
C/                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                           DANH SÁCH HỒ SƠ & HỖ TRỢ TÀI CHÍNH
    
    I.            Danh mục hồ sơ:
(Tất cả các loại giấy tờ khi photo phải để nguyên khổ giấy A4 không được cắt)

A.    Các giấy tờ học viên chuẩn bị: 4 bản photocopy/ mỗi loại (công chứng)

1.      Giấy khai sinh

2.      Bản sao hộ khẩu

3.      Bảng điểm và bằng cấp (Cấp 3, TCCN, TCN, CĐ, ĐH, . . .)

4.      Chứng  minh nhân dân của ba, mẹ, học viên

5.      Passport (nếu có)

6.      Chứng chỉ tiếng Nhật (nếu có)

7.      Và các giấy tờ liên quan khác

B.     Các loại giấy tờ do Trung tâm cung cấp và hướng dẫn

1.      Hồ sơ tuyển sinh (do Trung tâm cung cấp)

2.      Đơn xin nhập học (do Trung tâm cung cấp)

3.      Bảo lãnh kinh phí (do Trung tâm cung cấp)

4.      Bảo lãnh tài chính (do Trung tâm cung cấp)

5.      Chứng minh thu nhập của gia đình (do Trung tâm cung cấp)
  

   II.            Chứng minh tài chính và cho v
1.      Ngân hàng đối tác: Argibankvà các ngân hàng khác

2.      Hình thức hỗ trợ:

Đối với du học:

o   Chứng minh tài chính(mở sổ tiết kiệm,….)

o   Cho vay thực tế theo chương trình học(3 – 5 năm)

o   Số tiền được vay: học phí và chi phí KTX
 
Đối với thực tập sinh:

o   Cho vay thực tế phí tham gia chương trình

o   Hình thức trả lãi/gốc: linh hoạt theo tháng/quý/năm
 
Thông tin liên hệ:

VĂN PHÒNG TƯ VẤN GIÁO DỤC

Địa chỉ: 112.3 Phổ Quang, Phường 9, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh