TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.423
  • Tổng lượt truy cập: 7.405.364

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập  - tự do – hạnh phúc
                                                
                                                               
Thông tin
 
v/V: VIT Tài trợ cán bộ đi học khóa “Đào tạo báo cáo viên Tư vấn viên”STT Họ và Tên Tuỏi Nam/nữ Nghê nghiệp đang làm Chức vụ Đơn vị đang công tác 5 câu hỏi
Cho giảng viên
01 Mạch
Hương
25 Nữ  
 
  ở nước ngoài về quê đựơc 6 tháng  
 

1/  Tại sao ta xây dựng văn hóa gia đình doanh nhân mà phải là xây dựng văn hóa gia đình công nhân là tầng lớp chiếm đại đa số và là lực lượng nồng cốt để xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa ? có phải xây dựng thành công văn hóa gia đỉnh công nhân chính là xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa.
 
2/ Nên chăng xây dựng văn hóa gia đình nên đi từ tầng lớp thấp nhất vì đây chính là tầng lớp chiếm đại đa số trong xã hội với nhận thức tư duy, trình độ văn hóa thấp nhất và hầu như là cái nôi sản sinh ra những thành phần xấu, tiêu cực của xã hội, tiền đề của tội phạm khi nề nếp gia đình bị phá vỡ sau những rạn nức, ly dị của gia đình. 
  
3/ Phần III của quyển sách “xây dựng văn hóa gia đình doanh nhân” trang 11 trong những  dòng trên có phân loại : 
-       Gia đình có 1 con
-       Gia đình có 2 con
-       Gia đình có 3 con

    xin cho phép con đựơc góp ý: theo em nghĩ nên bổ sung thêm từ “đông” vào trứơc từ con vì khi đọc tới đây em không hiểu ý nói gì

Đọc đi đọc lại nhiều lần mới hiểu ra rằng muốn phân loại gia đình theo số đông con 
 
4/  Kiến, Văn, giác, Tri, Ngộ, là gì trong văn hóa gia đình ? chúng đóng vai trò gì trong văn hóa gia đình doanh nhân?
5/ phương hướng của những chuyên viên tư vấn. CLB, Đoàn thể cấp trên …. Sẽ làm gì thực tế, hiểu biết nhất để công việc xây dựng vắn hóa gia đình doanh nhân trở thành phong trào, nếp nghĩ trong rộng rãi nhân dân chúng ta ?
 
 
 
  Tham Khảo Tài Liệu Trên Google.com
    Mocque.com                                                   1001 ý tưởng làm giàu
   1001 ý tưởng làm người                                  Đối thoại cùng chuyên gia
   1001 ý tưởng làm việc                                     Mail:[email protected] – Điện thoại: 0903.704.146