TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.425
  • Tổng lượt truy cập: 7.405.529

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản
Trung Tâm Đào Tạo & Hợp Tác Quốc Tế                      Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
                          
                             VIT                                                                  Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
                 Số:3/   TB/HB                                                                                                                      Ng ày 8/3/2012
                 THÔNG BÁO

v/V: VIT Tài trợ cán bộ đi học khóa “Đào tạo báo cáo viên Tư vấn viên”
-       Căn cứ kết quả học của Học viên các lớp do Tiến Sĩ Mộc Quế đào tạo, chọn ra các học viên giỏi có năng khiếu dạy học,
và tư vấn.Có năng lực quản lý, có khả năng lãnh Đạo nhóm.
-       Căn cứ nhu cầu đã đăng ký của Học viên qua các lớp
-       Theo thông báo số 36/CV-VH ngày 7/3/2012 lớp bồi dưỡng đào tạo ngắn hạn ngày (chỉ có 1 lớp duy nhất năm 2012)
Thời gian:
1.        Đề nghị anh(chị)Xác nhận đăng ký hạn chót 10h ngày 19/3 qua email gởi đăng ký lại văn phòng nhà tài trợ [email protected]; mocque.com
    Nội dung:
1.         Học viên ph ải do Tiến Sĩ Mộc Quế chọn lọc, tiến cử cho nhà tài trợ
2.         Học viên phải đọc tài liệu trước trong chuyên mục, đọc sách online(2 cuốn sách), web:mocque.com .
  Tự in tài liệu ra để theo suốt khóa học(Văn hóa gia đình Doanh nhân)
3.         Gởi trước ít nhất 5 câu hỏi về cho phòng đào tạo, để cùng chu ẩn bị học và thực tập với Thầy Mộc Quế.
              Ngày giờ đi học: 2 ngày (23-24/3) một buổi tối (17h -21h -26/3)
                       Địa điểm: Hội trường A, Cung VHLĐ 55 B, Nguyễn Thị Minh Khai, Q1
              Quyền lợi học viên:
1.       Học chuyên nghiệp sẽ trở thành trợ giảng và tư vấn viên cho hệ thống tư vấn văn hóa Gia đình Doanh nhân
2.       Có chứng nhận duy nhất của Cung Văn Hóa Lao Động
3.       Học bổng  là danh dự và không đóng chi phí, được Tiến Sĩ Mộc Quế  tiến cử đi học
4.        Là cơ sở để mở các văn phòng tư vấn Gia đình, tư vấn Văn hóa, kinh tế xã hội cho doanh nghi ệp
5.       Nếu không mở vp tương lai thì qua lớp s ẽ có khả năng qu ản l ý Gia đình, quản lý hệ thống kinh doanh.
              Lưu ý : Thầy Mộc Quế nhận, trình cho Nhà tài trợ
a)       Danh sách chính thức , xác nhận được đi học (gởi ngay lập tức qua mail: [email protected]
 
STT Họ và Tên Tuỏi Nam/nữ Nghê nghiệp đang làm Chức vụ Đơn vị đang công tác 5 câu hỏi
Cho giảng viên
1 Trương Anh Tiến 26 Nam Chuyên viên phụ trách du khảo Nhân viên Đại học KHXH & NV TP. HCM Sau khi đạt được hạnh phúc sẽ là điều gì?
2 Nguyễn Văn Hiệp 28 Nam Chuyên viên phụ trách đào tạo kĩ năng Nhân viên Đại học KHXH & NV TP. HCM
b)       Nếu học viên không có nhu cầu và tự đánh giá không khả năng tư vấn , trợ giảng, ham học, thì gởi lại thông báo xác nhận
       để BTC chọn xét cho nhân sự khác.
        Thời gian : trước 10h sáng thứ hai (19/3)
                Tham khảo ngay tài liệu tại google:
    Mocque.com                                                   1001 ý tưởng làm giàu
   1001 ý tưởng làm người                                  Đối thoại cùng chuyên gia
   1001 ý tưởng làm việc                                     Mail:[email protected] – Điện thoại: 0903.704.146
                                                                                                                                Giám đốc
 
 
 
 
                                                                                                                                        Nguyễn Ngọc Oanh
VP: 74/25 Trương Quốc Dung, P10, Quận Phú Nhuận, TP-HCM